Informatyczna obsługa firm
NEXRAD
NEXRAD
09-08-2009


Aplikacja otrzymuje dane meteorologiczne radarów NEXRAD z zewnętrznego źródła poprzez port szeregowy (COM, USB, BlueTooth), protokół TCP/IP lub inną aplikację pełniącą rolę serwera. Zarządza danymi - magazynuje, tworzy kopie, usuwa. Program posiada wyświetlacz z mapą świata na którym pokazuje dane z radarów oraz zawarte w plikach GRIB.

Technologie:
C++, WinApi, MFC, QT