Informatyczna obsługa firm
SuperVisor
SuperVisor
11-08-2007


Aplikacja klient-serwer służąca do kontroli efektywności pracowników w trakcie realizacji projektu. Jest doskonałym rozwiązaniem dla kierownictwa firm. Aplikacja kliencka wysyła do serwera informacje na temat aktywności, komentarze do aktualnie realizowanych zadań i zrzuty ekranu. Oparta o PHP i MySQL aplikacja serwerowa pozwala na kontrolę i porównanie aktywności pracowników, a także weryfikację aktywności poprzez zrzuty ekranów. Oblicza również całkowity czas pracy i wynagrodzenie w $.

Technologie:
C++, QT,PHP,MySQL