Informatyczna obsługa firm
Zaufali nam:
O NAS
Hosting

Nasza firma prowadzi także usługi hostingowe. Nasz system zarządzania obejmuje wsparcie techniczne, outsourcing i ciągły monitoring aby zminimalizować jakiekolwiek przerwy spowodowane awariami. Jesteśmy dostępni 24x7x365.

ViP International prowadzi usługi zarówno dla pojedyńczych aplikacji zaporowych, jak i rozległych sieci i środowisk internetowych. Nasi klienci mogą skorzystać także z usług antywirusowego skanowania poczty, wykrywania niepożądanych wejść, VPN, ale również innych usług, bardziej dostosowanych do ich potrzeb.

TECHNOLOGIE I WSPARCIE
Tech-Lab
Technologie dopasowanie do Twoich potrzeb

W procesie produkcji oprogramowania nasi specjaliści zbadają procesy biznesowe w Twojej firmiej aby jak najlepiej wybrać technologię użytą podczas budowy Twojego systemu.

Dzięki prawidłowemu doborwi interakcja z systemem będzie szybsza i bardziej wydajna, a koszty utrzymania systemu bedą niższe.

Wsparcie
Rozpocznij współpracę

Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy opracowując rozwiązania dla firm oraz budując produkty oparte o technologie internetowe, jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie techniczne najwyższej jakości.

Wysoki poziom usług tego typu pozwala na zredukowanie czasu przestojów spowodowanych awariami, co bezpośrednio wiąże się ze zwiększeniem dochodów firmy.