Informatyczna obsługa firm
Zaufali nam:
WSPARCIE
Oferowane wsparcie
ViP International Sp. z o.o. proponuje dwa modele wsparcia technicznego naprzyklad (szkolenia ADR w lublinie):
  • stała opieka serwisowa naszych produktów
  • obsługa incydentów
Po dokonaniu odbioru wykonanych prac istnieje możliwość podpisania umowy na opiekę serwisową, w czasie której, w ramach ustalonej opłaty Klient otrzymuje:
  • usuwanie błędów w oprogramowaniu powstałych z przyczyn niezależnych od naszych produktów
  • bezpłatne konsultacje telefoniczne z elastycznym zakresem czasowym, w zależności od potrzeb klienta i ustaleń między stronami
  • bieżące informowanie o dostępności nowych wersji systemu
  • dostęp do strony zawierającej aktualne wersje systemu
  • możliwość rozbudowy i drobnych modyfikacji systemu na warunkach umownych
W celu opracowania oferty serwisowej dopasowanej do Państwa potrzeb prosimy o kontakt.